BBB Leefbaar Midden Groningen

Leefbaar Midden-Groningen gaat als BoerBurgerBeweging Bondgenoot (BBB-LMG)

de verkiezingen in met een sterke kandidatenlijst waarop alle inwoners van Midden-
Groningen hun vertegenwoordiger kunnen terugvinden. De partij staat voor open,

eerlijke en nuchtere politiek in het belang van alle inwoners. Het is tijd voor Groningse
nuchterheid. BBB-LMG herkent zich volledig in de aanpak van de BoerBurgerBeweging
en de keuze lag voor de hand. Praktische oplossingen voor echte mensen.
Wij willen een open gemeentebestuur dat niet tegenover maar náást de inwoners
staat en niet werkt vanuit wantrouwen maar vanuit vertrouwen. De bestaande partijen
denken vooral vanuit macht en uit een denkkader van ‘de gelederen gesloten houden’.
Voor praktische oplossingen is geen ruimte, omdat eerder ingeslagen wegen heilig zijn.
Belangrijk is herstel van vertrouwen op alle fronten en een Gemeente die opkomt voor
haar burgers en boeren. Essentieel is hoe positief wordt omgegaan met vernieuwbare
energie, stikstof, gas-en zoutwinning, sociale misstanden zoals de Toeslagen-affaire

en klachten van inwoners over het Gemeentebestuur. Dat kan alleen bij een Gemeente-
raad die oprecht naar inwoners luistert en met hen begaan is. Die zorgt voor een

betrouwbare plaatselijke overheid.
Nette Kruzenga wordt lijsttrekker van de nieuwe combinatie. Sharon Brinkkemper komt
over van de VVD terwijl ook de huidige Groen Links-fractievoorzitter Mariët Bosman op
de kandidatenlijst staat. De beweging heeft een brede basis van respect en luisteren
naar elkaar ...

 

Persberichten